Een reeks van hebreeuwse woorden die betrekking hebben op lofprijs en aanbidding.

2. RANAN (7442)

 

Een stralend geluid voortbrengen, vreugdevol zijn, van vreugde schreeuwen, triomferen

  • Ps. 32:7 Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding

De Joodse uitleg van dit Bijbelvers vertaald het als volgt:  U bent een schuilplaats voor mij (in uw schaduw schuil ik), met liedjes van verlossing omringt u mij. 

Dit staat in de tegenwoordige tijd :) !!!  Dat is wat God doet voor ons. Hij omringt ons met geschreeuw, vreugde en triomf van verlossing. 

Houdt deze gedachte vast juist als het moeilijk gaat.

 

UITDAGING:

Kan je jezelf verheugen in God?

Sterker nog, kan je je voorstellen dat God je omringt met jubelliederen die gaan over je verlossing?

Wat zegt dit over hoe God naar je kijkt en over je denkt!

Laat dit even goed doordringen en dank God hiervoor!

_________________________________________________________________________

 

1. SAMACH (8055)

Vrolijk zijn, zich verheugen, opfleuren, opvrolijken

  • Ps. 32:11 Verheugt u in de HERE en juicht gij rechtvaardigen; jubelt allen gij oprechten van hart

Vrij vertaald: Wees vrolijk, fleur op en verheug je en juicht gij rechtvaardige, jubelt allen gij oprechten!!

Als je ziet hoe de Bijbel ons hier omschrijft... reden genoeg om vrolijk te worden!

UITDAGING:

Kan je jezelf verheugen in God?  Bedenk wat hij voor je deed, dank God en wees daar vrolijk over.

Dit alles staat boven een situatie waarin je zit of wie je bent.

De reden van je vrolijkheid is GOD en die is niet gebonden aan plaats, tijd en omstandigheden!