2

Vernieuwing van denken.

Gisteren hadden we het over het wapen van de leugen. Vandaag kijken we naar hoe God ons met de waarheid vrij zet.

 

Lees Ef. 4:17-25. Paulus beschrijft daar hoe wij vroeger en anderen nu nog leven en denken. Toch vraagt God van ons anders te denken. Ons denken te vernieuwen.

Ook Rom 12:2 lezen we dat we niet meer moeten denken zoals de wereld, maar vernieuwd moeten worden . Maar Hoe gaat dit dan in de praktijk? 

 

Als Paulus ons oproept tot vernieuwing van denken betekent dat niet  het verwerven van theoretische kennis over God. Dan gaat het onder andere over hoe we naar de wereld en onszelf kijken. .

We lazen gisteren dat je eigenbeeld een grote invloed heeft opje functioneren (denk aan de agent) Wat we  nodig hebben is een persoonlijke ontmoeting/ openbaring van God op hartsniveau.

Dan pas kan je zien hoe God naar jouw kijkt!

 

Als je partner niet met je comminiceert, hoe kan je dan weten wat hij/zij van je vindt of omgekeerd. Met God communiceren kan via allerlei wegen. Je hebt éénrichtingsverkeer zoals bijbellezen, maar je kan ook gewoon praten.(bidden), zingen, lofprijzen, stil zijn en luisteren, of je diepste gevoelens verwoorden.

Troost vinden, wijsheid ontvangen, inzicht verwerven, God kennen, ... zijn daar mooie bijwerkingen van.

 

Als het goed is en je met je partner praat zal die je laten zien hoe bijzonder je voor hem/haar bent. Dat doet ook God. Door met Hem te communiceren kan je weten hoe Hij over je denkt en voelt. Probeer het maar met onderstaande teksten. Vernieuw je denken slaat ook op hoe je over jezelf denkt. Je bent rechtvaardig, heilig en geliefd!

 

Een Christelijk leven moet een veranderd leven zijn. Iemand die beweert een gelovige te zijn, maar toch continu een leven leidt dat het tegendeel aangeeft, zou de oprechtheid van zijn geloof in twijfel moeten trekken. Christenen zijn vergeven, ongeacht hoe vaak zij zondigen, maar tegelijkertijd zouden Christenen in toenemende mate een heiliger leven moeten leiden, nu zij dichter tot Christus groeien.

 

Dit is echter wat God over je zegt!

Ik ben geschapen naar Gods beeld
Efeziërs 4 vers 20-24

Ik ben een nieuwe mens met een heel nieuw leven
2 Korintiërs 5 vers 17

 

Opdracht

Wat betekend dit als ik geschapen ben naar Gods beeld?

Wat is er in mij vernieuwd? Wat is er nu anders dan voor ik bekeerde?

Bespreek met God op welke tereinen je nog vernieuwing nodig hebt en/of vraag hem wat hij nog wil vernieuwen.

 

 

Ik schrijf me in

voor komende zondag