6

 Ik ben Vrijgemaakt van de macht van zonde!

 

Vrijheid. Kun je het je voorstellen? Wat is er heerlijker dan vrijheid? Gewoonlijk waarderen mensen vrijheid meer dan al het andere, meer dan geld, mooie auto’s of uitblinken in sport. Maar ben jij werkelijk vrij?

 

Je kunt denken wat je wilt, zeggen wat je wilt en doen wat je wilt. We leven in een vrij land. Alles bepaal je zelf. We hebben zoveel vrijheid in ons spreken, denken, zeggen, hoe we willen leven, wat we doen, over bijna alles. Totdat je een nieuw paar schoenen in de winkel ziet, die je gewoon 'moet' hebben. Of je klasgenoot zegt iets heel doms, daar moet je gewoon even een sarcastisch antwoord op geven. Of als een aantrekkelijke persoon voorbij loopt op het strand en je moet even kijken. Of de aannemer stelt je voor om een deel in het zwart te doen, dan 'moeten' we even voor die paar duizend euro goedkoper gaan. Eigenlijk heb je je keuzes helemaal niet in de hand.

Het is de ergste vorm van slavernij. Verslaafd aan zonde. Zoals Jezus zegt in Johannes 8:34, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.”

Misschien als je doordenkt, ben je niet zo vrij als je dacht. Vaak voelt het niet als slavernij. Het lijkt alsof je doet wat je wilt. Want iets in jou wil geld – dat je niet hebt – uitgeven aan die nieuwe schoenen. Iets in jou wil een stekende opmerking maken als je klasgenoot iets doms doet. Iets in jou wil naar knappe mensen kijken die op het strand rondlopen. Het lijkt op vrijheid. Het lijkt alsof je alles doet wat je wilt maar als je het niet wil doen, heb je dan die keuze?

Als christen wil je ook leven naar de geboden die de Bijbel je geeft, heilig en rein, vrij van de zonde. (1 Johannes 3:3) Datgene in jou wat wil zondigen is er nog steeds. En diep vanbinnen is dat eigenlijk helemaal niet meer wat je wilt. Als je merkt dat je gebonden bent, waardoor je er elke keer weer van wordt weerhouden om Gods wil te doen, dan ontstaat er een werkelijke haat tegen de zonde in jou.

“Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods.” Romeinen 7:21-22.

 

Je verblijdt je in de wet van God en toch is het kwade bij je aanwezig. Zelfs als je het goede wil doen. De zonde verdwijnt niet vanzelf, alleen doordat je besluit om voor Jezus te gaan leven. Maar je kunt de macht die het over je heeft overwinnen. Je kunt de ketenen die je binden verbreken. Als de haat tegen de zonde groot genoeg is, kun je de zonde weerstaan, die probeert je te dwingen iets te doen of te denken wat God niet behaagt. Deze zondige natuur in je kun je doden en zo kun je vrij worden. (Kolossenzen 3:5-7)

Het lijkt wel allemaal heel gemakkelijk om te zeggen, 'laat dus wat aards is in u afsterven'. Dus als je dit doet, ben je klaar. opgelost vrij van zonde!! 

Maar zo eenvoudig is dat niet. We lazen al dat de verleiding van zonde blijkbaar in ons zit. Dat betekend dat we dus een voortdurende strijd moet aangaan tegen zonde. Maar gelukkig is God zeer genadig! Hij zal géén dingen vragen die we niet kunnen doen. Dat zou zéér onrechtvaardig zijn, en dat is God al zeker niet. God heeft dus op een of andere manier voorzien dat wij vrij kunnen zijn van zonde. Wat is dan deze hulplijn? Deze macht die Groter is dan de macht van zonde?  Dat lezen we hieronder.

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt.” Handelingen 1:8. De kracht van de Heilige Geest is niet alleen ontvangen om andere te overtuigen van Gods kracht, maar ook om overwinning te brengen in ons eigen persoonlijke leven! Door geloof, door gehoorzaamheid en door Gods genade en barmhartigheid worden de boeien van de zonde verbroken en word je vrij. In de Bijbel vind je de kracht die je nodig hebt om af te rekenen met de zonde. De kracht die je nodig hebt om te stoppen met de dingen die je niet wilt doen. Gehoorzaamheid aan God maakt je vrij. Je bent Satan niets verschuldigd, Als wij beseffen dat hij verslagen is, wat is dan nog zijn macht?  Jezus heeft je vrijgekocht van al je schuld en zonde.

De bijbel noemt is vaak 'heiligen' of 'rechtvaardigen'. Dat zijn we niet omdat we perfecte christenen zijn. We denken vaak dat we dat bereiken door heilig te leven. Maar dat is niet waar! We zijn niet geroepen door heilig te leven heilig te worden, we zijn Heilig genoemd/gemaakt om vandaaruit  heilig te leven. De grote druk om heiligheid te bereiken, om vrij te zijn van slavernij is  zo van ons weggenomen. We zijn het en vandaaruit moegen we zo leven.

En als de zonde je wil dwingen om het een of het ander te doen, om te kijken naar van alles en nog wat, en de dwang is zo sterk dat je denkt dat je het wel moet doen, denk dan aan deze belofte. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Denk eraan dat de Bijbel ons uitnodigt om vrij te zijn. Helemaal vrij. We zijn niet meer gebonden door de boeien van de zonde. Bid tot God. Doe wat Hij je gebiedt. Weersta de begeerten die in je opstaan en dood ze.

 

Wat zegt de bijbel hier over ons?

“Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Jesaja 40:31. Met andere woorden, je wordt vrij.

 “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” Johannes 8:36.

 

Opdracht.

Op welke gebieden in mijn leven is Gods belofte van vrijheid en overwinning nog niet zichtbaar. Vraag ook God hiernaar. hij kent ons beter dan dat we onszelf kennen, hij is het die ook zonde openbaar maakt. God komt ons dus tegemoet waar wij te kort komen. 

 

Onthoud mij

______________________________ Visurs & malware veilig SiteLock______________________________