.
We zijn allemaal 'Zeer Belangrijke Bidders'. Bedenk maar even met wie je praat als je bidt, welke macht en liefde die persoon heeft en welk beloftes en macht Hij verbind aan onze gebeden die wij naar Hem toebidden.
We hebben iemand in de hoogste hemel die Zichzelf met ons lot verbindt, bij wie wij te rade kunnen gaan en steun zoeken. DAT IS ONZE GOD!!!
Vandaag beginnen we met een 6 daags parcour dat we samen gaan afleggen. Jij en je bidmaatje zijn deze week met elkaar in gebed.
Misschien heb je een onderwerp gekregen (dat is mooi :-) ) maar misschien ook niet. 
Dan kan je het onderwerp van vandaag nemen en voor/naar elkaar bidden.
Je ware identiteit. 
Bid dat je gebedsmaatje mag groeien in het besef wie hij/zij is in Christus. Om je hierbij te helpen staan hieronder enkele bijbelteksten die zeggen wie we zijn voor God. Je kan deze in je gebed gebruiken en je gebedsmaatje deze dingen toebidden.

Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.
Romeinen 5 vers 8

 

Kijk eens naar Abraham: Hij geloofde God en daarom was het goed tussen God en hem. 7 De echte kinderen van Abraham zijn dus de mensen die, net als hij, op God vertrouwen.
Galaten 3 vers 26
Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.
2 Korintiërs 5 vers 17
Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde.
1 Johannes 1 vers 9
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest, Die God u heeft gegeven en Die nu in u woont? U bent niet van uzelf!
1 Korintiërs 6 vers 19
Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God.
Efeziërs 2 vers 5

Ik schrijf me in

voor komende zondag