9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. (1 Johannes 4:9-11)

 

Als een vrouw voor haar man vrouw vanaf de eerste huwelijksdag elke ochtend koffie zet, dan is dat een teken van liefde en zal dat ook zo beleefd worden door hem. Maar als de jaren voorbijgaan zal deze daad van liefde, 'normaal' worden en zal de kracht ervan verminderen. Pas als de vrouw even wegvalt en hij het zelf weer moet doen komt de impact ervan terug.

Soms lopen we hetzelfde risico dat dit ook bij de liefde van God gebeurd. Op het moment dat wij ons realiseren hoe groot de liefde van God is voor ons, zijn we er vol van. Maar naar mate er vele jaren van christen-zijn voorbij gaan, is het bijzondere van deze liefde niet meer zo sterk. En het probleem is dat daardoor de liefde die wij hebben voor elkaar en voor God ook niet meer zo sterk is of ervaren wordt.

Maar hoe bijzonder de liefde van God is, is gelukkig niet afhankelijk van hoe wij er naar kijken. En daar zit de sleutel voor ons geloofsleven. Gods liefde blijft even sterk, hoe wij ons ook voelen, hoe wij ook naar Zijn liefde kijken. En om die werkelijke liefde te zien, moeten wij veranderen in ons kijken. Want zelfs als we al tien jaar of langer christen zijn, kunnen wij nog steeds in de liefde van God leven.

 

9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. (Johannes 15:9)

Jezus maakt het zelfs een opdracht. Wij moeten in Zijn liefde blijven. Wij moeten ons blijven realiseren hoe groot Zijn liefde voor ons is. Het is niet normaal dat God zoveel genade voor mij heeft. Het is niet normaal dat God niet heeft opgegeven. God doet dit alleen omdat Hij vol van liefde voor mij is.

Hij heeft Zijn blijvende liefde geopenbaard in Jezus. Hij heeft alles kwijtgescholden van wat wij hebben gedaan. Hij heeft ons laten weten, dat Zijn kracht ons bescherming en veiligheid is. Hij wil het beste voor ons leven, Hij wil dat wij leven in perfectie, in Zijn liefde. Dat is geopenbaard in Jezus. Niet alleen aan het kruis, maar in de hele openbaring van Jezus komst en de toekomst dit gaat komen.

Laat DIT ons gebedspunt zijn: 

18. opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,  en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. (Efeze 3:18)

Gebruik deze Bijbeltekst als gebedspunt voor je gebedsmaatje maar lees ze ook aandachtig voor jezelf. Want je gebedsmaatje is ook met deze tekst voor u aan het bidden!

 

 

 

Ik schrijf me in

voor komende zondag