Geloof is: een bovennatuurlijk geschenk van God, Iets waarvan God zegt dat we het van Hem hebben ontvangen, want Hij is het die zichzelf aan ons heeft geopenbaard!! 

Een echt gaat geloof dieper dan alles wat je denkt, voelt, wil of doet. Geloof werkt in en vanuit je hart. Geloof heeft een bovennatuurlijke kwaliteit. Je kunt het niet maken door het lezen van de Bijbel. Je kunt het niet verdienen door zo goed mogelijk te leven. Het ontstaat niet door naar de kerk te gaan en je kunt het ook niet van je ouders of van andere mensen overnemen. Het is een geschenk van God en je ontvangt het alleen in de persoonlijke verbondenheid met God. En dat gebeurt wanneer je je hart, je diepste innerlijk opent voor wat God je wil geven.

 

"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan." (Efeziërs 2:8-9, NBV2004)

 

Dat is onbegrijpelijk voor atheïsten en andere ongelovigen, die het christelijk geloof pure onzin noemen. Wie het niet WIL begrijpen, KAN het ook niet begrijpen. Wie ernaar zoekt zal het wel vinden, bij Jezus.

Geloof is: Enerzijds een zekerheid van de dingen die we niet zien maar net zo ervoor kiezen om op Gods manier te leven

Geloof en leven in verbondenheid met God houdt ook in dat je zijn Woord aanvaardt als het fundament van waarheid waaruit je wil leven. En een relatie met God werkt alleen als je daadwerkelijk gaat leven op Gods manier, volgens de Bijbel dus.

 

Leven in geloof betekent dat je steeds ervoor kiest om te leven zoals je dat leert in de Bijbel. Elke dag hebben we keuzes te maken tussen bijvoorbeeld:

 goed doen of zondigen tegen Gods wil

anderen liefhebben en respecten,of afwijzen en bekritiseren

tevredenheid of jaloezie

jezelf beheersen of toegeven aan zondige verleidingen

levensaanvaarding of zelfbeklag

En zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen. Leven in geloof betekent dat je steeds het goede leert kiezen en dat is lang niet altijd gemakkelijk. Het kan je soms iets kosten, maar dat mag toch?

 

Geloof is: net zo kostbaar als liefde

Van alle popsongs van de laatste tientallen jaren gaat ruim 90% over liefde. Niets vinden we zo kostbaar en raakt onze harten zo diep als een liefdevolle relatie tussen twee mensen. Omdat christelijke geloof alles te maken heeft met een liefdevolle relatie met God, is die vergelijking helemaal niet zo slecht. Vele van onze aanbiddingsliederen gaan ook over de 'Liefde'  van en naar God.

Daarom is het ervaren van die wonderlijke verbondenheid met de onzichtbare God het meest kostbare wat er is. Het is meer de moeite waard dan al het andere dat op de aarde te vinden is. Veel ongelovigen maken elkaar wijs dat geloof 'niet relevant' is voor de mensen van vandaag. Ze weten niet waar ze het over hebben!

Gebedspunt:

- Bid voor je gebedsmaatje dat zijn geloof mag groeien.

- Bid dat je gebedsmaatjes geloof een sterke uitwerking mag hebben in zijn leven en wandel

 

PS: Je bidmaatje is vandaag ook aan het bidden dat jouw geloof mag groeien. Leuk hé,!!