Dat God een plan heeft met elk persoon is iets wat wij als christenen geloven. Vooral voor onze broer of zus in de kerk hebben we weinig moeite om dat te geloven. Maar als het gaat over ons eigen leven dan wordt het wat lastiger om dit geloof te pakken. Want als het over onszelf gaat komt er veel meer bij kijken dan geloof, we kennen onze sterke punten maar ook onze struikelblokken en fouten. Vaak zien we die fouten ook als een obstakel om tot ons doel te komen. We denken dan al te vaak 'Wat moet God met een iemand als ik die fouten maakt'.

! Wel dan is er goed nieuws !

 

Of we nu fouten maken of niet , God kan ons altijd gebruiken en brengen waar hij ons wil hebben. Er zijn voorbeelden genoeg van mannen in de Bijbel die niet bepaald een foutloos parcour aflegden met God. Jona, gaat op de vlucht omdat hij niet wilde gehoorzamen, David liet iemand vermoorden en Elia bidt op een bepaald moment voor iets dat God nu net niet wil. (Hij bidt dat God hem zou laten sterven, maar later lezen we dat Elia de enigste is die op een vlammende strijdwagen zonder te sterven naar de hemel gaat :-o ) Toch zien we dat God ze steeds kan gebruiken om Zijn redding te brengen. Natuurlijk hebben we de verantwoordelijkheid om te werken aan onze fouten en God is de eerste die daarbij wil helpen. We moeten goed onthouden dat onze vijand de 'aanklager' wordt genoemd. Hij doet niets liever dan ons laten struikelen en dit dan tegen ons te gebruiken. Zijn ultieme trucje is 'schuldgevoel', want dit werkt verlammend en maakt ons ongelukkig. 2 Vliegen in één klap. Dus onthoudt goed, onze fouten daar werken we aan, maar houdt God niet tegen ons doel te kunnen bereiken.

 

Een tweede belangrijk punt is dan WAT is Gods plan, WAT moeten ik doen? Als we kijken naar bijbelse personen dan zien we eigenlijk dat vele gewoon deden wat hun handen vonden te doen. Vaak denken we dat we pas tot ons doel komen nadat God ons een bijzondere openbaring heeft gegeven van wat we moeten doen. Maar meestal werkt dat niet zo. De meeste grote bediening groeien vanuit een kleine taak of nood die iemand op zich nam.  Het is dus aan ons te doen wat onze handen vinden te doen en /of waar iemand te kort is. 

Een andere niet onbelangrijke vraag is of we ons doel onbewust kunnen missen. Laat ik je gerust stellen, als we niet moedwillig ongehoorzaam zijn aan God en/of zonde toelaten in ons leven is God diegene die ons leven leidt. M.a.w. kunnen we in vertrouwen met Hem ons leven plannen en leiden. Een heel mooie bijbeltekst die daarover gaat is onderstaande:

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” (Romeinen 8:28) 

Deze tekst verteld ons dat God alles wat we doen en meemaken (leuke en niet leuke) te goede doet meewerken. Dat hij situaties kan gebruiken om ons daar te brengen waar we zijn moeten.  Het is goed om op zoek te gaan wat God met ons leven wil, maar we moeten dus niet angstvallig zoeken en zoeken naar God's grote plan voor ons leven maar leven vanuit een vertrouwen in Hem en ons door Hem laten leiden in de alledaagse keuzes die we maken. 

 

Gebedspunten:

- Bid dat je gebedsmaatje Gods weg in zijn leven mag vinden, door kleine en grote dingen heen

- Bid dat God je gebedsmaatje mag herkennen wat God op zijn pad brengt.