In de eerste christengemeenten waren geestelijke gaven een normaal verschijnsel. Daar kunnen we veel over lezen in het Bijbelboek Handelingen. Na de begintijd van het christendom leken de gaven af te nemen, maar helemaal verdwenen zijn ze nooit. Veel theologen hebben de geestelijke gaven weg getheologiseerd (geredeneerd) door te beweren dat ze alleen bestemd waren voor de eerste opbouwfase van de Gemeente. Maar dat is een beetje lastig te geloven, aangezien we ze vandaag nog steeds tegenkomen in sommige kerken.

Met de gaven van de Heilige Geest dienen we om te gaan in openheid en voorzichtigheid. Openheid omdat het gaven van God zijn, die Hij belangrijk vindt, zodat we ze niet mogen minachten of net doen of ze niet bestaan. Voorzichtigheid omdat gelovigen die geestelijke gaven op een ongeestelijke manier kunnen hanteren of met onzuivere bedoelingen. Daarom moet het altijd mogelijk zijn om kritische vragen te stellen als het gaat om het functioneren van geestelijke gaven binnen de plaatselijke gemeente.

De meeste gaven zijn ‘bovennatuurlijk’. Wonderen, profetieën, genezingen en tongentaal zijn voor veel mensen een vreemd en onverklaarbaar. Maar ze komen wel degelijk van God, maar de mens moet het wel willen ontvangen. Je moet bijvoorbeeld nog steeds zelf spreken om je wijsheid, kennis of profetie door te geven. Je moet zelf in actie komen door bijvoorbeeld te bidden of te troosten. Maar de bijzondere kracht/kennis/wijsheid,...  die je voelt, is een gave, een cadeau van de heilige Geest.  

Vaak zien we dat gaven nauw aansluiten bij je persoonlijkheid en/of talenten, maar dat is geen vaststaand gegeven.

Het is belangrijk ons uit te strekken naar deze gaven die God graag met ons deelt. Je er bewust mee bezig bent. Je leert ook niet per toeval fietsen. Daarvoor heb je eerst een fiets genomen en veel geoefend. Dan pas werd je zeker en was het veilig. Zo is het ook met de Gaven die God ons geeft. We worden er pas goed in door het te oefenen. En mag je een fout maken? NATUURLIJK :) Zolang je wilt leren is dit prima. 

Misschien is vandaag de uitgelezen kans!

 Je kan op zoek gaan naar wat God misschien wel met je gebedsmaatje wil delen, of misschien heb je wel een beeld of een bijbeltekst. Ga daar actief naar op zoek en stuur je gebedsmaatje een berichtje vandaag als je iets hebt ontvangen.

 

Gebedspunten:

- Ga op zoek naar een beeld/woord/tekst voor je gebedsmaatje

- Bid dat je gebedsmaatje mag groeien in deze gaven

 

Kortom: nu is het de tijd dat we de geestelijke gaven nodig hebben. God heeft ze niet voor niets tot onze beschikking gesteld, laten we er dus ernst mee maken en ons ernaar uitstrekken, individueel en als plaatselijke gemeenten.