Wat u niet wilt dat u geschiedt... is dat bijbels of niet?

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. (…) Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4:29, 32)

Soms zegt men wel eens: “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.”  En het is op zich een waarheid. Maar als je de Bijbel erbij pakt, zie je dat het er in Lukas 6:31 toch wat anders staat:

En gelijk gij wilt, dat de mensen u doen, doet gij hun evenzo.

De Bijbelse waarheid stopt niet bij het niet doen, maar gaat verder met het wel doen: doe een ander wat je zelf ook graag wilt ontvangen. Lukas 6:27 en verder geeft daar voorbeelden van. Voorbeelden voor volgelingen van Jezus. Het koninkrijk van God zal minder gestalte krijgen doordat volgelingen van Jezus geen vlieg kwaad doen dan wanneer we goed aan de ander doen, vanuit de genade die God ons gegeven heeft. We hebben een goede God (bewijzen genoeg!) en als we Jezus willen navolgen is (onder andere) 'positieve en bemoedigende woorden spreken' een logisch gevolg van wat God in ons hart wil leggen.

We zien het terug in Efeze 2:10 waar Paulus zegt:

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Het is geen 'moeten' van onze werken, het is het werk van God in ons waardoor wij dat werk door ons kunnen en mogen doen. Om over na te denken We zijn in Europa (redelijk) vrij om onze woorden te uiten. Waar kiezen we voor? Woorden van God/Jezus? Of gaan we er vaak onnadenkend mee om en gaan we zomaar 'met de stroom mee'? Herken je het als er soms toch een vleugje aanklager of tegenstrever in ons probeert te werken? Wat doe je daaraan? Vers 29 spreekt over goede en opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. Maar hoeveel goed doet dat dan ook aan jezelf! Herinner je je voorbeelden van goede woorden die je hebt gesproken? Ook als je daar moeite mee had of moeite voor moest doen?

Terugkijkend: weet je hoeveel dat deed met de ander? En met jezelf? Ben je op dit moment alert op goede mogelijkheden?

Gebedstip: 

Je kan vandaag bidden dat je mag ontdekken welke goede werken God voor jou heeft voorbereid. Dat hij je op de momenten dat je ze kan doen, je dat ook zult inzien. 

 

 UITDAGING VAN DE DAG:

 

Probeer vandaag om een 'goed werk' te doen. Vraag God wat je kan DOEN om Gods koninkrijk een plek te geven in jouw en iemands anders leven. vb: een taak overnemen van iemand die druk is, een taart bakken voor iemand, Iemand opbellen en bidden voor iemand die gebed kan gebruiken, enz.

Ik schrijf me in

voor komende zondag