kruis03Bijbeltekst Marcus 11:13-24

De dag na de intocht in Jeruzalem als ze Betanië uit lopen, op weg naar Jeruzalem, krijgt Jezus honger. Kennelijk heeft hij zijn ontbijt overgeslagen. Misschien heeft hij de hele nacht gebeden, misschien is hij het vergeten omdat zijn hoofd vol zit van de plannen. Dan zien ze van een afstandje een vijgenboom staan, vol in blad. Het is nog niet de oogst- tijd voor vijgen (pas in juni zijn ze volgroeid), maar op dit moment (eind maart) zijn er al wel kleine bes-achtige vruchtjes. Niet smakelijk, maar als je honger hebt, helpt het wel iets. Van een afstandje kun je die echter niet zien hangen, dus Jezus loopt erop af en merkt dan pas, dat de boom zelfs die knopjes niet draagt. Dan zegt hij iets schokkends: Niemand zal ooit nog van jou eten, boom!' Als Jezus en zijn leerlingen de volgende ochtend weer langs die boom lopen, is de zon al op. Petrus ziet tussen al het voorjaarsgroen opeens een kale boom met eromheen op de grond een hoop bruine bladeren Hij is geschokt: Rabbi, kijk! Dat is die boom die u gisteren vervloekte!' Dat had hij niet verwacht en Jezus reageert, zoals altijd, op wat niet wordt uitgesproken: Heb vertrouwen in God. God kan alles.' En hij vervolgt, grappig en mysterieus tegelijk: Als jullie tegen deze berg hier zeggen: Maak je los van de grond en werp jezelf in de zee,' en je twijfelt niet dan zal het gebeuren. Als je God om iets vraagt, wees er dan zeker van en hij zal het doen.

 

Dit betekent niet dat bidden een soort magisch wapen is,waarmee je alles naar je hand kunt zetten. Anders zoudener ook weinig bergen meer staan... Het gaat concreet over de heuvel waar de tempel op staat. Daar kijken ze op uit als Jezus spreekt over'deze berg' En hij heeft juist gisteren het einde van die tempel afgekondigd. Nu zegt hij dus eigenlijk, in andere woorden: De tempel is verleden tijd - als jullie er werkelijk in geloven.

Twijfel niet en God zal een nieuwe godsdienst beginnen.'Het is geen chagrijn van Jezus omdat hij honger heeft en zijn zin niet krijgt. De boom is van binnen al ziek en hij versnelt dat proces alleen. Door oude profeten is Israëls geloof al vaker vergeleken met een (rottende) vijgenboom. Jezus heeft deze boom, net als de tempel, eerst geinspecteerd en daarna opgedoekt. Beide symbolische acties vandaag betekenen hetzelfde en leggen elkaar uit. Beelden gaan nu eenmaal dieper dan woorden