6. éénheid

6

Gemeenschappelijk doel

 

De eenheid tussen het menselijk huwelijk en de relatie tussen God en Zijn volk als bruid is van essentieel belang, omdat het de diepte van de liefde, toewijding en verbondenheid weerspiegelt die beide relaties zouden moeten karakteriseren.

 Bijbeltekst: Genesis 2:24 (NBV)

"Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden."

 Deze tekst uit Genesis legt de basis voor het concept van eenheid in het menselijk huwelijk. Het benadrukt dat een man en een vrouw, zodra ze getrouwd zijn, één worden. Het idee van eenheid in het huwelijk betekent niet alleen dat ze fysiek samen zijn, maar dat ze een diepgaande en intieme eenheid op alle niveaus van hun wezen delen, inclusief geestelijk, emotioneel en sociaal.

 

Bijbelverhaal: Het Hooglied

 Het boek Hooglied, ook wel het Lied van Salomo genoemd, biedt een prachtige illustratie van de eenheid tussen geliefden. Het is een poëtisch en symbolisch verhaal over de liefdesrelatie tussen een bruidegom en zijn bruid. De gesprekken en verlangens van de geliefden weerspiegelen de diepe intimiteit en eenheid die ze met elkaar delen.

 Het Hooglied is een metafoor voor de liefdevolle en gepassioneerde relatie tussen God en Zijn volk. Het drukt de tedere en zorgzame liefde van God uit voor Zijn volk, en het verlangen van de gelovigen om dicht bij Hem te zijn en Zijn wil te volgen. Het verhaal illustreert de eenheid tussen God en Zijn volk als bruid, waarbij ze zich op geestelijk niveau aan elkaar toewijden.

 Het belang van eenheid tussen het menselijk huwelijk en de relatie tussen God en Zijn volk is dat het aantoont dat liefde, toewijding en harmonie centraal staan in beide relaties. Net zoals een man en vrouw één worden in het huwelijk, moeten gelovigen zich één voelen met God en Zijn wil. Deze eenheid bevordert een diep gevoel van voldoening, geborgenheid en vervulling, zowel in het menselijk huwelijk als in de relatie met God. Het is een beeld van liefde en verbondenheid dat ons helpt om spiritueel te groeien en ons leven met vreugde en betekenis te vullen.

 

Ook het hebben van een gemeenschappelijk doel is van groot belang zowel in het menselijk huwelijk als in de relatie tussen God en Zijn volk als bruid. Hier is waarom:

 In het menselijk huwelijk: Het hebben van een gemeenschappelijk doel bevordert eenheid, samenwerking en richting in een huwelijk. Wanneer twee partners dezelfde visie en doelen delen, kunnen ze samenwerken om die doelen te bereiken, wat leidt tot een sterkere band en een gevoel van partnerschap. Het stelt hen in staat om elkaar te ondersteunen en aan te moedigen bij hun streven naar gedeelde waarden en dromen.

 

Bijbeltekst: Amos 3:3 (NBV)

"Stromen twee mensen ooit samen op, zonder dat ze het eens zijn?"

 Deze bijbeltekst uit Amos benadrukt het belang van eensgezindheid en overeenstemming tussen mensen die samen op weg zijn. Hetzelfde geldt voor het huwelijk; eenheid en samenwerking zijn essentieel om samen een vruchtbaar leven op te bouwen.

 In de relatie tussen God en Zijn volk: Het hebben van een gemeenschappelijk doel met God is van vitaal belang om een diepere relatie met Hem te doen groeien. Het doel zou kunnen zijn om Zijn wil te volgen, anderen lief te hebben, rechtvaardigheid na te streven, en Zijn boodschap van liefde en verlossing te verspreiden. Kortom het doel bereiken dat God voor ons heeft uitgestippeld. Wanneer het volk van God zich toewijdt aan hetzelfde doel als God, ontstaat er eenheid en harmonie in hun relatie.

 

Bijbeltekst: Romeinen 12:2 (NBV)

"U moet niet met deze wereld meegaan, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is."

 Deze tekst uit Romeinen roept gelovigen op om hun denken te vernieuwen en te streven naar de wil van God. Dit gemeenschappelijke doel om Gods wil te begrijpen en te volgen, creëert eenheid tussen God en Zijn volk.

 Zingeving: Zowel in het menselijk huwelijk als in de relatie tussen God en Zijn volk geeft het hebben van een gemeenschappelijk doel zingeving en betekenis aan de relatie. Het verbindt mensen met een hoger doel dat hen motiveert om te groeien, te dienen en te streven naar iets groters dan henzelf.

 Samenvattend: Het belang van een gemeenschappelijk doel in het menselijk huwelijk en de relatie tussen God en Zijn volk ligt in het bevorderen van eenheid, samenwerking, richting en zingeving. Het helpt relaties te versterken en een diepere en vervullende verbinding te creëren tussen partners en tussen gelovigen en God. Het delen van een gemeenschappelijk doel versterkt de band en maakt het mogelijk om gezamenlijk te bouwen aan een betere toekomst.

  

Opdracht:

Opdracht voor iedereen:

Welke doelen heb jij samen met God gesteld? Of heb je daar nog nooit bij stil gestaan? Maak in je gebedstijd vandaag tijd om aan God te vragen wat zijn doel met jouw leven is.

Opdracht voor gehuwden:

Welke doelen heb jullie als koppel samen met God gesteld? Maak in je gebedstijd vandaag tijd om aan god te vragen wat zijn doel met jullie leven is.

5. Vergeving en verzoening

5

Vergeving en verzoening

 

De manier waarop God het huwelijk ziet en hoe wij als zijn bruid worden beschouwd, biedt waardevolle lessen over vergeving en verzoening.

 Vergeving en verzoening in het huwelijk:

In een huwelijk is vergeving essentieel om de eenheid en harmonie te behouden. Mensen zijn niet perfect en kunnen fouten maken, maar vergeving stelt ons in staat om elkaar te begrijpen, te aanvaarden en te groeien. Verzoening gaat verder dan alleen vergeving schenken; het houdt in dat we actief werken aan het herstellen van de gebrokenheid en het herstellen van de relatie.

 Efeziërs 4:32 (NBV) - "Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft."

 Hieruit leren we dat onze standaard voor vergeving het voorbeeld van God is. God toonde zijn liefde voor ons door ons te vergeven, en we worden zo aangemoedigd om dezelfde genade aan anderen te tonen.

 

Bijbelverhaal:

Een prachtig voorbeeld van vergeving en verzoening in de Bijbel is het verhaal van Jozef en zijn broers in het boek Genesis (Genesis 37-50). Jozef, de zoon van Jakob, werd door zijn broers jaloers en kwaad behandeld, zodat ze hem uiteindelijk verkochten als slaaf. Na vele beproevingen werd Jozef door God verhoogd tot een hoge positie in Egypte. Tijdens een hongersnood reisden zijn broers naar Egypte om voedsel te kopen, zonder te weten dat ze voor Jozef stonden. Toen Jozef hen zag, voelde hij een diepe emotie, maar hij koos ervoor om hen te vergeven en hen te helpen. Hij liet zijn wrok los en verzoende zich met zijn broers, wat resulteerde in een herstelde relatie met zijn familie.

 Genesis 50:20 (NBV) - "Jullie waren kwaad op mij, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft."

 Hieruit blijkt dat Jozef zijn broers niet alleen vergeeft, maar ook erkent dat God zelfs in moeilijke situaties het kwaad kan omkeren voor een groter doel.

 In het huwelijk en in onze relaties met anderen is vergeving en verzoening cruciaal. Het stelt ons in staat om door te gaan, te groeien en een liefdevolle, genadige houding aan te nemen, net zoals God dat voor ons heeft gedaan.

 

Hieronder vind je een opsomming van wat de psychologie (en we vinden dit ook in de Bijbel terug) bewerkt:

 

1. Helpt emotionele genezing: Vergeving bevrijdt ons van de last van negatieve emoties zoals woede, wrok en wraakgevoelens. Het stelt ons in staat om emotioneel te genezen en ons verder te ontwikkelen zonder dat het verleden ons blijft achtervolgen.

 2. Bevordert gezonde relaties: In elke relatie, of het nu met familie, vrienden, collega's of partner is, kunnen conflicten en beledigingen voorkomen. Door vergevingsgezind te zijn, kunnen we relaties herstellen en voorkomen dat kleine geschillen uitgroeien tot langdurige vijandigheid.

 3. Verbetert de geestelijke/lichamelijke gezondheid: Vasthouden aan wrok en bitterheid kan leiden tot stress, angst en depressie. Vergeving heeft daarentegen een positief effect op onze geestelijke gezondheid, omdat het een gevoel van vrede en welzijn bevordert.

 4. Bevordert empathie en mededogen: Vergeven helpt ons om de perspectieven van anderen beter te begrijpen en mededogen te ontwikkelen. Het stelt ons in staat om in de schoenen van anderen te staan en hun menselijkheid te erkennen, zelfs als ze ons pijn hebben gedaan.

 5. Geestelijke groei: De bijbel leert ons om te vergeven , zelfs daar waar we het zelf niet kunnen. God komt dan ter hulp. Deze oefening leidt tot geestelijke groei en volwassenheid.

 6. Stopt een cyclus van negativiteit: Onvergevingsgezindheid kan leiden tot een vicieuze cirkel van wraak en wrok, waarbij de pijn zich steeds herhaalt. Door te vergeven, doorbreken we deze cyclus en creëren we ruimte voor positieve verandering.

 7. Versterkt ons vermogen om lief te hebben: Vergeven vraagt om liefde en mededogen, en het vergroot ons vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben. Het helpt ons om onze menselijke kwetsbaarheid te erkennen en compassie te tonen naar anderen en onszelf.

 8. Zorgt voor persoonlijke groei: Vergeven vereist innerlijke kracht en moed. Het is een teken van persoonlijke groei en veerkracht om te kunnen loslaten en vooruit te gaan, zelfs na moeilijke ervaringen.

 Kortom, vergeving is van cruciaal belang voor onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn. Het stelt ons in staat om een gezond en vervuld leven te leiden en bevordert harmonie in onze relaties met anderen en met onszelf.

  

Opdracht:

Opdracht voor iedereen:

De meesten onder ons zijn overtuigt dat vergeving belangrijk is, dat hoeft géén betoog. We denken dan ook vaak dat we ook doen en kunnen. Toch zijn er vaak terreinen of geburtenissen die vaak nog pijnlijk en moeilijk zijn als we er aan terug denken. Dit kan wijzen op een nog niet volledig verwerkt kwetsuur. Heb je zo’n pijnlijke plek, breng deze bij God en vraag Hem om hulp in het plaatsen en verwerken.

Heb je op dit moment een conclift lopen of zit je met wrok, probeer dit dan vandaag op te lossen door tot God te bidden om wijsheid en onderneem eventueel actie als dat kan.

Opdracht voor gehuwden:

Ook koppels maken wel eens een strubbeling door. Heb je iets wat al lang aansleept, breng het vandaag op tafel en vraag vergeving of geef er.

4. Communicatie en gebed

4

Communicatie en gebed

De Bijbel beschrijft het huwelijk op verschillende manieren, en het geeft ons inzicht in hoe God dit instituut ziet en hoe het huwelijk een afspiegeling kan zijn van de relatie tussen God en Zijn volk. Communicatie en gebed spelen inderdaad een essentiële rol in het huwelijk en in onze relatie met God. Laten we eens kijken naar een bijbeltekst en een bijbelverhaal om deze lessen te illustreren.

 Bijbeltekst: Efeziërs 5:31-32 (NBV)

"Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; dat geheimenis is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk."

 Dit vers uit Efeziërs benadrukt dat het huwelijk meer is dan alleen een menselijke verbintenis. Het huwelijk is bedoeld om een diepgaande eenheid tussen man en vrouw te weerspiegelen, vergelijkbaar met de eenheid tussen Christus en Zijn kerk. Hieruit kunnen we de les trekken dat het huwelijk niet alleen gaat om twee individuen die samenkomen, maar om eenheid en verbondenheid op geestelijk en emotioneel niveau.

 Hoe mooi is het concept dat God het huwelijk heeft ingesteld zodat kinderen kunnen opgroeien in het beeld van God want samen zijn man en vrouw geschapen naar ‘Zijn’ beeld, maar ook de onderlinge relatie toont de intensiteit die God zoekt in Zijn relatie met ons.

  

Het bijbelvers Filippenzen 4:6-7 benadrukt ook het belang van communicatie en gebed in het zijn van Gods bruid, oftewel, in onze relatie met God. Laten we de tekst stap voor stap bekijken:

  1. "Wees over niets bezorgd": Hier begint Paulus, de schrijver van de brief aan de Filippenzen, met een krachtige boodschap. Hij spoort gelovigen aan om zich geen zorgen te maken over dingen in het leven. Zorgen en angst kunnen ons afleiden van een diepere verbinding met God en kunnen ons belemmeren om Zijn bruid te zijn.
  2. "Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden": In plaats van bezorgd te zijn, moeten gelovigen hun behoeften en verlangens bij God brengen in gebed. Communicatie met God is essentieel in onze relatie met Hem. Hij wil dat we met Hem spreken over onze zorgen, vreugde, verlangens en alles wat ons bezighoudt. Het is een teken van vertrouwen en afhankelijkheid van Hem.
  3. "Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren": Als we ons in gebed tot God wenden, belooft Hij ons Zijn vrede te geven. Deze vrede gaat alle menselijk begrip te boven en is een gemoedsrust en geruststelling die alleen van God kan komen. Dit is van cruciaal belang om Gods bruid te kunnen zijn, omdat we alleen in een vredige en vertrouwende relatie met God ten volle Zijn liefde en leiding kunnen ervaren.

Samenvattend laat Filippenzen 4:6-7 zien dat communicatie en gebed noodzakelijk zijn om Gods bruid te kunnen zijn. Het geeft een uitnodiging om onze bezorgdheid bij God te brengen in gebed en Hem te danken voor wie Hij is en voor wat Hij doet in ons leven. Wanneer we dit doen, belooft God ons Zijn bovennatuurlijke vrede die ons hart en gedachten in Christus Jezus bewaart. Door middel van communicatie en gebed versterken we onze band met God en kunnen we groeien in onze rol als Zijn geliefde bruid.

 

 Opdracht:

Opdracht voor iedereen:

Het bijbelvers van vandaag spreekt niet enkel over het niet maken van zorgen, maar evenzeer over hoe communicatie hierin belangrijk is. De opdracht voor vandaag is dan ook simpel, breng in je gebedstijd één punt naar voor waarover je met God wil praten. Neem je voor met hem te praten zoals je dat met je partner doet. Gewone taal, gewoon zeggen wat je bezig houdt en vraag Hem om een oplossing of wijsheid.

 

Opdracht voor gehuwden:

 Koppels kunnen dezelfde opdracht uitvoeren maar brengen een onderwerp naar voor dat beide aanbelangd of bezig houdt. Lukt dat niet dan mag je bidden om wat jou bezig houdt in je huwlijk. Sta open voor Gods inspiratie, de kans dat Hij iets wil terugzeggen is namelijk zéér reëel!

 

3. Respect en dienstbaarheid

3Respect en dienstbaarheid

 

Zoals we ondetussen al weten is het huwelijk een heilige en diepgaande verbintenis tussen een man en een vrouw, waarbij respect en dienstbaarheid essentiële pijlers zijn voor een gezonde en liefdevolle relatie. In de Bijbel wordt het huwelijk vaak gebruikt als een metafoor om de relatie tussen God en zijn volk te illustreren, waarbij God wordt afgebeeld als de bruidegom en zijn volk als de bruid. Laten we eens kijken naar de lessen die we kunnen trekken uit deze beelden.

 

 Respect in het huwelijk:

In een huwelijk is respect cruciaal. Het betekent dat partners elkaars individualiteit, mening, en grenzen niet enkel erkennen maar ook waarderen.

In Efeziërs 5:33 staat: "Maar voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man."

Dit vers benadrukt de rol van respect in zowel de man-vrouwrelatie als de relatie met God.

 Het huwelijk is een partnerschap waarin beide partijen gelijkwaardig zijn, maar met verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Het is essentieel dat de man zijn vrouw liefheeft en haar behoeften, gevoelens en aspiraties respecteert. De vrouw wordt aangemoedigd om ontzag te hebben voor haar man, wat betekent dat ze hem hoogacht en eert.

 

Dienstbaarheid in het huwelijk:

Dienstbaarheid in het huwelijk betekent dat beide partners bereid zijn om elkaar onvoorwaardelijk te steunen, te helpen en te dienen.

In Filippenzen 2:3-4 lezen we: "Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is."

 Deze verzen benadrukken het belang van nederigheid en dienstbaarheid in relaties. In een huwelijk betekent dit dat partners niet alleen aan hun eigen belangen denken, maar ook eerst aan die van hun partner. Ze streven ernaar om elkaar te dienen, te ondersteunen en te helpen groeien.

 

Respect voor God als zijn bruid:

In de context van onze relatie met God als Zijn bruid, vereist respect dat we Hem als onze Heer en God erkennen, Zijn wijsheid en leiding waarderen en Hem boven alles liefhebben.

 Bijbeltekst: "Heb de Heer, uw God, lief en houd u aan zijn voorschriften, wetten, regels en geboden." (Deuteronomium 11:1)

 In dit vers zit heel wat, maar twee puntjes belichten we even:

Het eerste aspect dat wordt genoemd, is het erkennen van God als onze Heer en God. Dit betekent dat we Hem zien als de soevereine en almachtige autoriteit over ons leven en de hele schepping. Het houdt in dat we erkennen dat Hij boven alles staat en dat we ons onderwerpen aan Zijn wil en gezag.

Het tweede aspect van respect is het waarderen van Gods wijsheid en leiding. Dit verwijst naar het besef dat God oneindig wijs is en dat Zijn wegen hoger zijn dan die van ons. Het betekent dat we Zijn raad en instructies serieus nemen en proberen te volgen in ons leven.

  

Dienstbaarheid als bruid van God:

Dienstbaarheid in het huwelijk betekent dat je bereid bent om elkaar te dienen uit liefde en opoffering. Het gaat om het zoeken naar manieren om de ander te ondersteunen, te helpen en te zorgen voor hun welzijn. In onze relatie met God, als Zijn bruid, betekent dienstbaarheid dat we God toegewijd dienen, Zijn wil zoeken en onze levens richten op het verheerlijken van Hem.

 Bijbeltekst: "Dien elkaar, ieder met de gaven die hij heeft gekregen, zoals u die van God hebt ontvangen. Bent u profeet, dien dan met het gezag dat God u verleent. Bent u dienaar, dien dan naar het voorbeeld dat God u geeft. Wie leraar is, geef onderricht naar het geloof, wie geeft, moet dat zonder bijbedoelingen doen, wie leiding geeft, doet dat met volle inzet, wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn." (1 Petrus 4:10-11)

 

Opdracht:

Opdracht voor iedereen:

1 Petrus 4:10-11 spreekt van dienstbaarheid aan elkaar met de gaven die god ons heeft gegeven. Welke zijn jouw gaven? Ken je ze, gebruik je ze ook. Neem in je gebedstijd vandaag de ruimte om God te vragen je gaven of nieuwe gaven te laten zien. Probeer daar vandaag of morgen ook iets mee te doen als dat kan.

Opdracht voor gehuwden:

Bespreek met elkaar hoe jullie Efezen 5:33 in de praktijk kunnen brengen morgen of vandaag.

 

 

 

 

 

 

 

2. Liefde en genegenheid

2Liefde en genegenheid

 Het begrijpen van hoe God het huwelijk ziet en hoe wij als Zijn bruid zijn, biedt waardevolle lessen over liefde en genegenheid. In de christelijke context wordt het huwelijk vaak gezien als een afspiegeling van de liefdevolle relatie tussen Christus en Zijn kerk, waarbij Christus als de Bruidegom wordt beschouwd en de kerk als Zijn bruid. Hier zijn enkele lessen die we kunnen trekken:

 

Onvoorwaardelijke liefde:

God toont in Zijn relatie met de kerk een onvoorwaardelijke liefde. Hij houdt van ons, ongeacht onze tekortkomingen, zonden of fouten. Deze onvoorwaardelijke liefde is een voorbeeld voor huwelijken en relaties waarin we ook naar elkaar moeten kijken met liefde en acceptatie, ondanks onze zwakheden.

 Bijbeltekst: "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden." - 1 Johannes 4:10 (HSV)

 Bijbelverhaal: David en Jonathan waren beide mannen die een zeer bijzondere en diepe vriendschap deelden. Jonathan was de zoon van koning Saul, en David was een jonge herder en later een beroemde krijger en koning. Ondanks dat David door God was gezalfd als de toekomstige koning van Israël, was Jonathan trouw aan zijn vriend en stond hij aan zijn zijde, ondanks de conflicten met zijn eigen vader Saul. Hun band wordt beschreven als een liefde die dieper ging dan die tussen mannen in het algemeen. Het was een vriendschap gebaseerd op respect, vertrouwen en toewijding aan elkaar. 1 Samuel 18, 1 Sam 20

 

Liefde en genegenheid zijn essentieel:

In het menselijke huwelijk is liefde de basis voor een gezonde en bloeiende relatie. Liefde gaat verder dan emoties; het is een bewuste keuze om onvoorwaardelijk om iemand te geven en te streven naar het welzijn van de ander. Evenzo is genegenheid een belangrijk aspect van een succesvol huwelijk, waarbij men geniet van elkaars nabijheid, tederheid en zorgzaamheid.

 Bijbeltekst: Hooglied 8:6-7 – 6 Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel aan uw arm: want sterk als de dood is de liefde, met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van Jahwe.  7Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg. Al bood iemand al wat hij bezit voor de liefde, met verachting zou men hem afwijzen. 

 Bijbelverhaal: Het verhaal van Ruth en Boaz (Ruth 2-4) toont een prachtig voorbeeld van liefde en genegenheid tussen een man en een vrouw. Ruth toont onvoorwaardelijke liefde aan haar schoonmoeder Naomi, en uiteindelijk vindt ze liefde en bescherming in Boaz, die haar tot vrouw neemt. Deze toewijding en zorgzaamheid weerspiegelen de principes van een gezond huwelijk volgens Gods ontwerp.

 

Jezus' liefde voor Zijn bruid, de Kerk:

In Efeziërs 5:25-28 staat: "Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn."

 

In deze passage wordt het menselijke huwelijk vergeleken met de relatie tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk. Jezus toonde zijn liefde voor de Kerk door Zichzelf op te offeren, net zoals een echtgenoot zichzelf moet opofferen voor zijn vrouw.

 De les die we hieruit kunnen trekken, is dat liefde in het huwelijk niet egoïstisch mag zijn, maar opoffering vereist om de ander te koesteren en te helpen groeien. Evenals Jezus zich inzet voor het welzijn van de Kerk, moeten echtgenoten zich inzetten voor het welzijn van hun echtgenotes, waardoor een sterke en liefdevolle band ontstaat. Maar ook wij als bruid zijn geroepen de bruidegom onvoorwaardelijk lief te hebben.

 Het beeld van het huwelijk als een reflectie van de relatie tussen Christus en de Kerk helpt ons begrijpen dat God liefde als fundament ziet voor een gelukkig huwelijk. Het huwelijk wordt als heilig beschouwd en weerspiegelt het diepe verlangen van God om een liefdevolle en intieme relatie te hebben met Zijn volk.

  

Opdracht:

Opdracht voor iedereen:

Het beeld van onvoorwaardelijke liefde is er één die niet enkel voor één partij is, maar beide. Lees Efeze 5 en vraag in gebed waar in jeleven de liefde voor god nog mag groeien.

Je kan ook nadenken over de vraag welke offers je als liefde offers wil brengen om je liefde aan God te tonen.

Opdracht voor gehuwden:

Lees de hoofdstukken 1 Samuel 18 to 19. We lezen daar hoe David en jonathan zielsverwanten zijn, ‘beste maatjes’. Hoeveel te meer kan dan een huwelijksrelatie intens en diepgaand zijn.

Neem de tijd om met elkaar kort te bidden dat God jullie relatie nog sterker, intiemer en diepgaander mag maken dan het al is. Vergeet daarbij niet dat God zich verbonden heeft aan jullie verbond. Dank daarvoor en vraag Hem duidelijk te maken waar hij in jullie relatie het sterke 3de snoer kan zijn.

Page 1 of 2