1

Waarheid en Leugen

Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde’. Dit zijn de woorden van God waarmee hij zijn zoon Jezus bevestigde.

Kort daarna worden deze woorden van God in twijfel getrokken door zijn vijand. ‘Als je werkelijk Gods Zoon bent...’ (Matt. 3-4).

Diezelfde tactiek past hij vandaag nog steeds toe. "Ben jij nog werkelijk een kind van God",  "Je zondigt toch", "Zo volmaakt ben je niet", ....

Door ons in leugens te laten geloven ondermijnt onze vijand ons gezag in de geestelijke wereld.

Vergelijk het met een agent die op een druk kruispunt het verkeer moet regelen. Als hij daar met bibberende knieën zwakjes op zijn fluitje staat te blazen, zijn hand nauwelijks durft opsteken is chaos troef. 

Maar als deze zelfde agent vol vertrouwen over zijn functie het kruispunt inpakt, is zijn autoriteit een feit en is hij in staat orde in de chaos te brengen.

Zo is het ook bij ons. Eens we overtuigd zijn van onze identiteit kunnen we orde brengen in onze realiteit. Zijn we tenslotte niet kinderen van de 'Allerhoogste'!

 

Dit is echter wat God over je zegt!

Ik ben een kind van God
Galaten 3 vers 26

Ik ben Jezus’ vriend
Johannes 15 vers 15

 

 

Opdracht

Wat zegt God hier over mij?

Wat kan dit betekenen voor mijn leven

 Welke 'leugen' heb ik geloofd over mezelf/mijn identiteit?

 

Ik schrijf me in

voor komende zondag