4

 Hemelburgers

"Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verder gingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel." (2 Koningen 2:11)

Is Elia nu een dienstknecht waar God trots op geweest zou zijn? Natuurlijk Elia komen we in de Bijbel eigen behoorlijk positief tegen. Later bij de verheerlijking van Jezus op de berg, is ook Elia daar. Een profeet bij wie het altijd om de bekering van afgoderij gaat. Telkens weer. Maar hoe zou God naar hem kijken?

Je zou zeggen dat er nog wel een paar kanttekeningen zouden zijn. Zeker zijn periode in de woestijn zijn nu niet de dingen die hem sieren. Maar eigenlijk weten we ook helemaal niet zo heel veel van hem. Het zijn maar een paar hoofdstukken in de Bijbel. Misschien lijkt hij wel meer op jou en op mij dan dat wij beseffen. Zoveel herkenning in zijn manier van tegenstand verwerken, ook niet altijd helemaal trouw in de opdrachten die hij krijgt. Elia, de man die zoveel grote dingen deed, maar ook zo diep wegzakte in somberheid.

Wat zou God nu doen met dit soort dienstknechten? En eigenlijk is het bijzonder en ook troostvol voor dienstknechten die niet volmaakt zijn in het dienen van God. Want dan komt het moment dat Elia aan het einde van zijn loopbaan is. Zijn aardse werk zit er uiteindelijk op. Wat zal dit ook voor hem een rust gegeven hebben. Het hoeft niet meer, Elisa mag nu zijn taak gaan overnemen. Het enige dat achterblijft is de les van zijn leven en zijn mantel. Een profetenmantel waardoor uiteindelijk de Geest van God wordt overgedragen aan Elisa.

En wat doet God met Elia? Hij haalt hem Thuis vol glorie en heerlijkheid. Elia mag uitrusten van zijn aardse werk, zonder zelfs de dood maar te hoeven zien. Dat is een voorrecht dat de meesten van ons niet zullen krijgen, tenzij Jezus binnenkort terugkomt. Maar Elia, niet volmaakt, ook met zijn fouten en gebreken is welkom bij God en God haalt hem op met meer dan een Gouden Koets. Elia wordt met een vurige wagen opgehaald, met vurige paarden ervoor. Daar stelt onze Gouden Koest in Nederland niets bij voor. Overigens brengt die Gouden Koets niet altijd goed nieuws, terwijl dit nieuws van Elia het beste is wat er is: Er is een Thuis voor dienstknechten die naar hun vermogen trouw hebben gediend voor God en elke vorm van afgoderij links hebben laten liggen. Die uiteindelijk hebben volhard in het dienen van de HEER!

De kans is groot dat wij geen vurige wagen met vurige paarden krijgen, maar in geloof zullen we een uitbundig welkom krijgen, niet omdat we volmaakt waren, maar omdat Gods genade groter was dan onze fouten. Zelfs die fouten toen we in een grot van zelfmedelijden wegkropen en het niet meer zagen zitten of fouten dat we in eigen kracht probeerden verder te komen. Zelfs als we wegliepen voor onze bediening op aarde, dan is Gods genade groter, dan die fouten.

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. — Filippenzen 3:20-21

Wij zijn inwoners, burgers van het koninkrijk België. Dat staat op ons pas. Daarmee zijn we onderworpen aan de wetten en regels van België. Of we het er nu mee eens zijn of niet, dit willen of niet, ons zo voelen of niet,  we genieten van de beperkingen in ons land maar ook vanwege ons burgerschap van de vele voordelen. 

Paulus gebruikt hier hetzelfde beeld. Ons aards burgerschap versus ons hemelburgerschap. Wat houdt dat dan voor ons in?

Wij zijn burgers van het hemels Koninkrijk van Koning Jezus Christus. Het verlangen naar Zijn komst, is niet een dooddoenertje, zoals het vaak gebruikt is, om ons te laten berusten in onze omstandigheden. Nee, juist hemelburgers willen dat de wetten (en dat was de liefde, weet je nog) van Gods Koninkrijk geëerbiedigd zullen worden en toegepast.  En Jezus zelf liet zien, hoe het er in Zijn Koninkrijk aan toe gaat: de zieken worden genezen, gebondenen bevrijd, doden opgewekt en aan armen het evangelie verkondigd. Ben je een hemelburger, dan is je volkslied dus niet: ‘Stil maar, wacht maar,alles wordt nieuw’, maar ‘ Heer Uw Koninkrijk breekt baan met kracht’ En natuurlijk genezen alle zieken (nog) niet, maar hoe vaker wij er voor zullen bidden, hoe vaker we genezingen zullen gaan zien. 

 

Dit is echter wat God over je zegt!

Ik ben burger van de hemel

Filippenzen 3 vers 20

Ik ben Gods kunstwerk

Efeziërs 2 vers 8-10

 

Opdracht

Wat betekend dit voor mij om een burger te zijn van Gods Koninkrijk!

Wat zegt God hier over mij?

Wat is er anders omdat ik een burger van Gods Koninkrijk ben, met  de situaties waarin ik zit?

Welke opdracht is verbonden aan dit burgerschap?

 Dank God voor zijn genade die groter is dan al onze gebreken en fouten. Geloof in Uw vergeving en in een warm welkom straks als ook uw taak erop zit.

 

 

 

 

Ik schrijf me in

voor komende zondag