Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. (1 Petrus 3:10, 11)

 

Petrus wil een boodschap doorgeven aan de gelovigen, en hij doet dat niet even snel via een sms-bericht, een appje of een twitterbericht. Nee, hoewel hij het zelf een korte brief vindt, schrijft hij in onze ogen een hele lange brief. In de eerste helft staan er al tweeëndertig opdrachten aan ons.

Tot aan bovenstaande woorden: 'Tot slot vraag ik u….' Daarin komt Petrus met nog eens twaalf opdrachten.

En vervolgens komen er in de tweede helft nog eens dertig bij. In mijn Bijbel beslaat de eerste brief van Petrus vijf kantjes met daarin 74 opdrachten, waarvan een klein aantal voor een specifieke doelgroep (vrouwen, mannen en leiders).

Hoe kunnen we ons ooit aan de hele Bijbel houden en doen wat God van ons vraagt? Hoe we ook ons best doen, we slagen er nog niet in deze (los van alle andere opdrachten in de Bijbel) te vervullen.

Als we eerlijk zijn lukken de bovenstaande twaalf opdrachten die Petrus ons doorgeeft al niet altijd.

En toch vraagt God ons de dingen te doen die we niet kunnen. Opdrachten die lijken boven ons kunnen te gaan, waar we misschien zelfs moedeloos van worden…

Daarom eindigt de brief met deze woorden:

'God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.' 'Met de hulp van Silvanus (…) heb ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.' (1 Petrus 5:12)

Het is God en God alleen die ons de kracht en de wijsheid en de moed geeft om te doen wat we zelf niet kunnen, maar wat Hij wel van ons vraagt! Geloven we dat? Durven we onze eigen natuur en onze verkeerde neigingen te 'kruisigen' en in de kracht van God te gaan wandelen om alles te doen wat Hij van ons vraagt?

Gebedstip: Vraag aan God om je gedurende deze dag 1 Petrus 3:10,11 in gedachte te brengen in een situatie van vandaag. Waar je én of meerder opdrachten direct kan toepassen. We ontbreken vaak zelf aan eigen inzicht om ons handelen te sturen, vraag daarom God deze terkst in gedachte te brengen in zulke situatie's

DIT ALLES Tot eer en glorie van Uw naam. 

 


 UITDAGING VAN DE DAG:

Lees de eerste Bijbeltekst eens goed door en neem daar een onderlijnd punt uit dat je deze dag als een uitdaging wil zien om te doen. Wees niet bang, Want God in zijn genade voorziet waar wij te kort schieten. 

Kan je er geen onderwerp uithalen neem je dan voor vandaag iemand met iets te bemoedigen. (een collega, een buur, je partner,...)